Alpina Trend

Matná univerzální barva pro interiéry

  • zářivě bílá
  • bez obsahu hlinky
  • moderní matný vhled nátěru
  • krémový charakter barvy pro snadnou aplikaci bez rozstřiku a „kocourů“
  • vhodná na zdivo, omítky, beton, tapety a sádrokarton
  • vysoce paropropustná

Použití a vlastnosti: Univerzální interiérová barva pro renovační a nové nátěry stěn a stropů, panelů, sádrokartonových desek a strukturních tapet všech typů bytových a průmyslových prostor s požadavky na vysokou otěru vzdornost  a bělost nátěru.

Vodou ředitelná, bez zápachu, vysoká krycí schopnost,rychleschnoucí a připravena k okamžitému použití

Podklad: Zdivo, omítky, beton, sádrokartonové desky, stropní panely, vláknité nebo strukturované tapety a staré nátěry disperzní barvou.

Pojivo, kód výrobku:  akrylátová pryskyřice podle DIN 55 945, barvy a laky M-DF01

Barevný odstín a stupeň lesku: Bílý, vzhled matný podle ČSN EN 13300

Tónování: pomocí  tónovacích barev  Alpina System-Color

Vhodné podklady a jejich příprava

Podklad musí být suchý, zbaven nečistot a odpuzujících látek.

Minerální omítky: Pevné, normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozí úpravy. Hrubě porézní nasákavé omítky opatřete základním penetračním nátěrem Alpina penetrace. Hotové omítky s hladkým povrchem obsahující sádru obruste, zbavte prachu a natřete penetračním přípravkem s obsahem rozpouštědel.

Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obruste a opatřete základním nátěrem Alpina  penetrace .

Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné zdivo: Natírejte bez předchozích úprav.

Nosné nátěry nebo vrstvy omítek na bázi syntetické pryskyřice:

Matné, slabě nasákavé omítky můžete natírat rovnou. Lesklé staré nátěry zdrsněte a opatřete základním nátěrem Alpina  penetrace.

Slabě držící nátěry:  Slabě přilnavé staré nátěry nebo vrstvy omítek odstraňte mechanicky  oškrábáním, okartáčováním nebo obroušením a důkladně zbavte prachu.

Staré nátěry hlinkovou barvou: Odstraňte mechanicky  oškrábáním za mokra nebo omytím houbou. Zbytky původní malby ze stěn vymyjte  pomocí štětky a mýdlové vody nebo vody s malým přídavkem saponátu a stěnu nechejte důkladně vyschnout. Poté opatřete základním nátěrem Alpina  penetrace. 

Nově natřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:

Natírejte bez předchozích úprav. Nedržící tapety odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. Naneste základní nátěr přípravkem Alpina  penetrace.

Plochy napadené plísní: Místa s plísní napusťte přípravkem Alpina Odstaňovač plísní. Napadení plísněmi odstraňte okartáčováním a omytím a nechejte dostatečně vyschnout. Doporučuje se zjistit příčiny napadení plísněmi a pokud možno je odstranit.

Plochy se skvrnami od nikotinu: Silnější znečištění na hladkých plochách omyjte. Na hrubých podkladech vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete základním nátěrem přípravkem pro překrytí nikotinových skvrn.  

Malé poškozené plochy, praskliny, spáry: Vyplňte vhodnou maltou nebo akrylátovým tmelem a proveďte základní nátěr přípravkem Alpina  penetrace.

Doporučený postup při nátěrech

Barvu ředit přídavkem maximálně 5 % vody (0,5 l na 10 litrů barvy).

Na kontrastních a silně nebo různě nasákavých plochách proveďte  základní nátěr barvou Alpina Trend  zředěnou maximálně 10 % vody (1 l na 10 litrů barvy)

Nejdříve natřete kouty, rohy a jiná nedostupná místa malířskou štětkou / štětcem. Plochy natírat rovnoměrně dostatečným množstvím barvy. Provést jeden až dva křížové nátěry malířským válečkem.

Nanáší se: malířským válečkem pro disperzní barvy, štětkou nebo stříkáním.

Pracovní náčiní po použití umyjte vodou.

Minimální teplota při zpracování: Pro podklad i okolní vzduch 5°C.

Doba schnutí při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %:

Po 4-6 hodinách lze nátěr přetírat.

Po cca 3 dnech je  nátěr  plně proschlý, kdy snese zatížení.

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se uvedené časy přiměřeně prodlužují.

Balení  a vydatnost          

Balení 5 ltr vystačí na cca 30 m2              

Baleni 10 l  vystačí  na cca 60 m2    

Vydatnost barvy  platí při jedné vrstvě nátěru na běžně savém podkladu

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout.  Načaté nádoby uchovávejte dobře uzavřené.

Bezpečnostní instrukce: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol při stříkání a rozprašování. Během zpracování a vysychání zabezpečte důkladné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky oplachujte důkladně vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody a půdy. 

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.

Technická informace 00/CZ - stav: leden 2007

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento materiál platnost.

Zastoupení pro ČR:  Český Caparol, spol.s.r.o.,  Jinonická 80, Praha, Tel: 257 290 288, fax: 257 223 942